Algemene Voorwaarden

A: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop “www.uniformkledij.com” als leverancier, met een wederpartij, hierna aangeduid als afnemer.
 2. Bij alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen zal het Belgisch recht van toepassing zijn.
 3. Met het plaatsen van een bestelling gaat de afnemer akkoord met de inhoud van deze leveringsvoorwaarden.
 4. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% B.T.W.

B: AANSPRAKELIJKHEDEN

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect en door welke oorzaak dan ook, na levering ontstaan aan de afnemer, aan diens zaken, aan derden of aan zaken van derden.
 2. Voor eventuele afwijkingen van artikelen ten opzichte van de webshop verkregen afbeeldingen en teksten is de leverancier niet aansprakelijk.
 3. Leverancier is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van verzonden artikelen.

C: PRIVACY

 1. Alle persoonsgegevens die de afnemer bij de bestelling van een artikel verstrekt aan de leverancier zullen uitsluitend gebruikt worden voor de bij de bestelling noodzakelijke administratieve handelingen en zullen nooit ter beschikking van derden worden gesteld.

D: ADRESGEGEVENS

Adres van retourzendingen:

Vaarnewijkstraat 15
8530 Harelbeke
Tel.: 056 71 48 51

E: BESTELLING & BETALING

 1. Bestellingen worden onmiddelijk per e-mail bevestigd. Deze bevestiging bevat een overzicht van de bestelling en van de totale kosten met de nodige gegevens voor de betaling.
 2. Bestellingen worden betaald op bankrekening BNP Paribas Fortis BE84 0015 3834 8359 (BIC: GEBABEBB) via overschrijving met de betaalgegevens die per e-mail werden doorgegeven.
 3. Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen 10 dagen na bevestiging van de bestelling op genoemde bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet binnen genoemde termijn van 10 dagen voldaan is zal de bestelling als niet gedaan worden beschouwd en zal de bestelling door de leverancier worden geannuleerd.

F: VERZENDING & LEVERING

 1. Indien het bestelde artikel op voorraad is wordt dit binnen 5 werkdagen, nadat de betaling door ons is ontvangen, verzonden.
 2. Indien een besteld artikel niet op voorraad is bedraagt de levertijd 6 tot 8 weken. Indien de levertermijn langer zal zijn dan 8 weken wordt de afnemer hierover binnen enkele dagen na de gedane bestelling per e-mail geïnformeerd.
 3. Genoemde levertijden zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door onze producenten. Overschrijding van een genoemde levertijd brent de leverancier niet in verzuim. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden als gevolg van vertragingen buiten ons toedoen.
 4. Mochten artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn dan zal de afnemer hiervan door de leverancier zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Eventuele gedane betalingen zullen dan binnen 14 dagen teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de afnemer.
 5. Verzending en levering naar afnemers is enkel mogelijk binnenin België.
 6. Verzending van bestellingen geschiedt via bpost. Op de verzending zijn de door bpost gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing.
 7. De verzending van bestellingen voor de scholen SFI Melle en SUI Wilrijk gebeuren niet via bpost. De bestellingen worden geleverd aan het secretariaat in school.

G: ANNULERING, RUILEN en RETOUREN

Annuleren

 1. Afnemer kan een bestelling uitsluitend via e-mail annuleren.
 2. Annulering van een bestelling kan slechts kosteloos binnen 24 uur na het tijdstip van bestelling. De annulering zal dan per e-mail bevestigd worden.
 3. Indien de afnemer later dan 24 uur na het tijdstip van een bestelling annuleert dan wordt een bedrag van €12,50 als administratiekosten ingehouden op de terugbetaling.

Ruilen

Indien de afnemer een bestelling wenst te ruilen voor een andere maat/kleur dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

 1. De omruiling moet aangemeld zijn via e-mail. De afnemer ontvangt hiervan binnen 48 uur een bevestiging met een retourvignet.
 2. De verzendkosten en risico’s van retourzending zijn voor rekening van de leverancier. Retourzendingen dienen op dezelfde wijze verzonden te worden als zij ontvangen zijn.
 3. Niet aangemelde, ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van de leverancier worden niet in ontvangst genomen.
 4. Na ontvangst van een door de leverancier goedgekeurde retourzending zal het vervangende artikel worden verzonden/meegegeven dan wel in bestelling genomen worden.
 5. Het recht op ruilen vervalt indien:
  1. Het artikel gebruikssporen vertoont.
  2. Het artikel beschadigd is.
  3. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen.
  4. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden.
  5. Artikelen die in een uitverkoop door afnemer zijn gekocht.

Retouren

Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht deze zonder opgave van reden binnen de 7 dagen na verzenddatum retour te zenden onder de volgede voorwaarden:

 1. De retourzending moet aangemeld zijn via e-mail. Afnemer ontvangt hiervan binnen de 48 uur een bevestiging en een retourvignet.
 2. De verzendkosten en risico’s van retourzending zijn voor rekening van de leverancier. Retourzendingen dienen op de dezelfde wijze verzonden te worden als zij ontvangen zijn.
 3. Niet aangemelde, ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van de leverancier worden niet in ontvangst genomen.
 4. Na ontvangst van een door de leverancier goedgekeurde retourzending zal het orderbedrag worden teruggestort op het bankrekeningnummer van de afnemer.
 5. Het recht op retourzending en de daaraan verbonden terugbetaling van de kostprijs van het artikel vervalt indien:
  1. Het artikel gebruiksporen vertoont.
  2. Het artikel beschadigd is.
  3. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen.
  4. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden.
  5. Artikelen die in een uitverkoop door afnemer zijn gekocht.

H: GARANTIE

 1. Alle artikelen worden voor verzending volledig gecontroleerd op kwaliteit en eventuele gebreken. Alleen artikelen die volledig in orde worden bevonden komen in aanmerking voor verzending.
 2. Op alle artikelen is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende fabrikant. Indien afnemer zich beroept op deze garantie en de klacht terecht is dan zal de leverancier overgaan tot reparatie, vervanging of vergoeding.
 3. Klachten met betrekking tot leveringen kunnen kenbaar gemaakt worden via e-mail.

I: GESCHILLEN

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. De verkoper heeft echter altijd het recht, zo hij dit verkiest, de koper te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de koper.

Shopping Cart